Vesistönkunnostusten avustushaku avoinna 17.10 – 30.11.2023

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta tuetaan erityisesti:

 • rehevien järvien ja merenlahtien sekä virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita
 • lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita
 • hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä.

Avustusten haku:

Avustusta voi hakea esimerkiksi:

 • kunta
 • rekisteröitynyt yhdistys
 • osakaskunta
 • kalatalousalue
 • vesilain mukainen yhteisö
 •  muu yhteisö

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja:

Vesiensuojelun tehostamisohjelma – programmet för effektiverat vattenskyd – info 2023 (pdf)

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen (www.ely-keskus.fi)

Avustusta vesistökunnostuksiin Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla -Teams-webinaari

Maanantaina 23.10.2023 klo 12.30-14.30 järjestetään infotilaisuus avustushausta Teams-webinaarina.

Ohjelma:

 • Valtionavustukset vesistökunnostuksiin
 • Turvetuotannosta kuormittuneiden vesistöjen kunnostusmahdollisuudet
 • Helmi-elinympäristöohjelma
 • Maaseudun kehittämisen rahoituskausi 2023–2027, vesiensuojelu ja vesistöjen kunnostustoimet – kehittämishankkeet ja investointien tukeminen
 • Leader-avustukset vesistökunnostushankkeisiin
 • Loppukeskustelu

Linkki Teams-webinaariin (Teams)

Lisätietoja tapahtumasta:

Kutsu_Vesistökunnostusten avustusmahdollisuudet – Inbjudan_Understödsmöjligheter för vattendragsrestaureringar (pdf)

 

Lisätietoja avustushausta:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414
vesitalousasiantuntija Heta Latvala, puh. 0295 027 860
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi