Uimaveden laatua uimahalleissa tarkkaillaan säännöllisesti

Yleisten altaiden veden laadulle on asetettu lainsäädännön vaatimukset. Myös Kauhajoen uimahallissa uimaveden laatua seurataan säännöllisesti otettavin vesinäyttein. Uusimmat näytetulokset ovat nähtävillä uimahallin ilmoitustaululla.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo uimahalleja säännöllisin tarkastuksin. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa veden laatuun vaikuttaviin tekijöihin, mahdollisiin riskeihin, omavalvontaan, tilojen ja pintojen kuntoon sekä siivoukseen.

Jotta veden laatu pysyy hyvänä, se vaatii tarkkailua, jatkuvaa huolenpitoa ja tarkkaa siivousta. Tästä Kauhajoen uimahallissa huolehtivat osaava henkilökunta.

Myös asiakkailla on oma roolinsa uimaveden puhtaudesta huolehtimisessa! Huolehtimalla uintivarusteidensa hygieniasta sekä peseytymällä hyvin ennen altaaseen menoa on vaikutusta!

Yhdessä pidämme uimaveden uintikuntoisena!

Ympäristöterveysvalvonta