Tiivistelmät kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksista 30.10.

Kauhajoen kaupunginhallitus ja -valtuusto kokoontuivat eilen.

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin kaksi pykälää:

  • TE24-valmisteluun liittyen hallitus kumosi 23.10. § 237 päätöksen ja päätti esittää valtuustolle, että hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämisen, järjestämissuunnitelman työllisyysalueen perustamisesta ja valtuuttaa Vuoksin tekemään ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriöön.
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen raamin ylitys 298 767 €. Hallitus päätti äänestyksen (4-4, puheenjohtajan äänen ratkaistaessa) jälkeen, että talousarvioehdotusta ei palauteta uuteen käsittelyyn kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

Kaupunginvaltuusto käsitteli mm. seuraavat asiat:

  • Talousarvion tuloslaskelmaosan määrärahamuutokset hyväksyttiin esitetyn kaltaisina.
  •  Vuoden 2024 kunnallisveroprosentiksi päätettiin 9,4 %.
  • Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 hyväksyttiin esitetyn kaltaisina.
  • Valtuusto hyväksyi Kauhajoen Asunnot Oy:n 600 000 € lainantakauksen 10 vuodeksi.
  • Valtuusto hyväksyi TE-24 uudistukseen liittyvän perussopimuksen päivittämisen, järjestämissuunnitelman työllisyysalueen perustamisesta ja valtuuttaa Vuoksin tekemään ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriöön.
  • Kuntalaisaloite ennakkoäänestyspaikasta todettiin loppuun käsitellyksi.
  • Tiedotusasioissa valtuutettu Mika Muurimäki kertoi tulevasta osallistumisestaan Kansalaisparlamenttiin. Hallintojohtaja Kiukkonen kertoi talousarvioprosessin tilannekuvasta.
Kauhajoen kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/