kuvituskuva

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 22.1.2024

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22.1.2024. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:
  • Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettavaksi toimielimille ja viranhaltijoille. Hallitus edellyttää, että toimielimet jatkavat työtä pysyvien säästökohteiden ja rakenteellisten uudistusten löytämiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä 16.2. mennessä ja lähetettävä tiedoksi taloushallinnolle ja kaupunginhallitukselle.
  • Hallitus päätti merkitä tiedoksi päätöksen peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta sekä merkitä tiedoksi kotikuntakorvausten perusosan päätöksen.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi elinkeinopalveluiden ja hallintopalveluiden talousarvion 2024 käyttösuunnitelmat.
  • Ympäristöpäällikön virka avattiin haettavaksi.
  • Hallitus antoi lausunnot Työ- ja elinkeinoministeriön kuulemiskirjeeseen koskien työllisuusalueen muodostumista TE24-uudistuksessa sekä työttömyysturvalain muuttamisesta.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Karhu Basket ry:n kanssa tehtävään markkinointi- ja yhteistyöhön enintään 32 000 euron suuruisena vuodelle 2024.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi teollisuustontin korttelissa 4510 tontti nro 2 maanvuokrasopimuksen muutoksen Birgetta ja Tapani Peltoniemelle.
  • Muut asiat: Kaupunginjohtaja kertoi Pohjanmaan poliisilaitoksen järjestämästä seudullisesta tapaamisesta Isojoella 17.1.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/