kuvituskuva

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 18.12.2023

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 18.12. ja käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:

 • Hyväksyi kaupunginvaltuuston 11.12. kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanon.
 • Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioon määrärahamuutoksia tuloslaskelmaosaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja investointiosaan tekniselle lautakunnalle.
 • Kaupunginhallitus päätti kirjata luottotappioiksi ja poistaa Ruokamessujen, Hämes-Havusen ja Elinkeinopalveluiden -tileiltä  1 141,71€
 • Hallitus päätti valita Kauhajoen kaupungin työterveyshuoltopalveluiden tuottajaksi Oy Kristinamedi Ab:n.
 • Hallitus hyväksyi tiedonhallintamallin ja tiedonhallintaohjeen. Malliin tehdään päivityksiä tarpeen mukaan tiedonhallintayksikön asiantuntijoiden yhteistyönä.
 • Kaupunginhallitus esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 -ehdotukseen muutamat huomiot viheryhteystarpeeseen ja tuulivoimalakokonaisuuteen liittyen.
 • Hallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti esittää lausunnon Harjannevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 • Kaupunginhallitus vahvistaa vuodelle 2024 kunnaneläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden enimmäismäärät esitetyn mukaisesti.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi tarkistetun vuokrasopimusluonnoksen Suun terveydenhuollon ja kuntouttavan lyhytaikaisyksikön tilojen vuokrauksesta ajalle 1.8.2023- 31.12.2025 sekä option vuodelle 2026 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.
 • Hallitus hyväksyi Panulan teollisuusalueelta korttelista 4508 tontin Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle.
 • Hallitus päätti, että Kauhajoen kaupunki toteuttaa yhdessä Kurikan kaupungin kanssa Tulevaisuuden ketterä teollisuus -hankkeen. Hanke rahoitetaan EP-liiton EAKR-rahoituksesta sekä Kauhajoen vapaasta hankerahasta.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi Jarno Vainionpään eropyynnön luottamustoimista.
 • Kaupunginhallitus valitsi HM Raija Potilan ympäristöpäällikön avoimen viran hoitajaksi 30.4.2024 saakka.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/