Tiivistelmä kaupunginhallituksen 6.11. kokouksesta

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 6.11. käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:
 
  • Kaupunginhallitus laittoi täytäntöön kaupunginvaltuusto päätökset 30.10. esityslistan mukaisesti.
  • Hallitus ei käytä etuosto-oikeutta Sööpäri nimiseen tilaan.
  • Antoi kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisen lausunnon Pallonevan pohjoisen aurinko- ja tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.
  • Lausui Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025 ja 2026.
  • Asetti vaalitoimikunnan sekä vaalilautakunnat äänestysalueille presidentinvaaleja 2024 varten. Presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17. – 23.1.2024.
 
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/