kuvituskuva

Tiivistelmä kaupunginhallituksen 27.11. kokouksesta

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 27.11. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:
 • Kaupunginhallitus teki vuoden 2024 talousarvion investointiosaan kolme muutosta, joiden yhteisvaikutus vähentää investointien kokonaiseuromäärää 135 000 €. Lisäksi hallitus hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2024–2027 ja esittää edellä mainittuja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Suupohjan seutuohjelman vuosille 2024–2030.
 • Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 päivityksen.
 • Hallitus antoi vastineen valtuustoaloitteeseen koskien yrittäjien ja kaupungin kiinteistöyhtiötä ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kaupunginhallitus totesi valtuustoaloitteen liikuntapaikkojen hoidon palauttamisesta liikuntapalveluihin seuraavasti:
  • Liikuntapaikkojen hoitoa ei siirretä hyvinvointipalveluihin.
  • Sisäisiä palaverikäytänteitä kehitetään ja kolmannen sektorin sekä kaupungin välistä yhteistyötä jatketaan.
  • Esittää aloitteen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/