kuvituskuva

Tiivistelmä Kauhajoen kaupunginhallituksen kokouksesta 20.5.

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 20.5. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:
  • Kaupunginhallitus käsitteli henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  • Hallitus hyväksyi kaavaselostuksen lausuntoihin esitetyt vastineet ja esittää valtuustolle asemakaavan muutosehdotukset kortteleihin 1001 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvillä katu-ja viheralueilla.
  • Kaupunginhallitus keskeytti Punaisen tuvan / Geopark-keskuksen peruskorjausinvestoinnin kilpailutuksen ja pyytää teknistä lautakuntaa ottamaan asian uudelleen valmisteluun siten, että peruskorjauksen suorittaminen kaupungin omana työnä selvitetään.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen jatkamisen tilasta Tukkula 232-405-2-2577 KTS-Tukku Sisustetalo Ky:n kanssa 1.6.2024 lukien siihen saakka, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tontin myynnin ja se on saanut lainvoiman sekä tontin kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta maksettu.
  • Kaupunginhallitus päätti myöntää Muurametalot Oy:lle vapautuksen kaupungin ja yrityksen välisen lunastussopimuksen mukaisten lunastuserien maksamiseen ajalle 1.6.-31.12.2024. Nämä lyhennyserät siirretään sopimusajan loppuun.
  • Hallitus päätti määrätä rajatuille Pallonevan pohjoisille ja eteläisille osille maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennuskiellot ja esittää niitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  • Kaupunginhallitus jätti kaksi oikaisuvaatimusta koskien kaupunginhallituksen kokouksen 6.5. pykälän 97 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 tutkimatta, koska päätösasiat koskivat valmistelua.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion osavuosiraportin 1–3 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
  • Hallitus myönsi Kauhajoki-Seuralle 45 000€ tilapäisen, korottoman ja ehdollisen lainan. Lainan maksuehtona on, että yhdistys toimittaa kaupungille ELY-keskuksen päätöksen hankkeen hyväksymisestä.
  • Kaupunginhallitus lausui jätetaksaluonnoksesta tiivistetysti seuraavasti: hallitus kannustaa Suupohjan jätelautakuntaa huomioimaan, että kustannukset säilyisivät siedettävinä.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/