kuvituskuva

Tiivistelmä Kauhajoen kaupunginhallituksen kokouksesta 17.6.2024

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 17.6. käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:

  • Kaupunginhallitus hyväksyi Lellavan teollisuusalueelta korttelista 5154 osan rakennuspaikan 4 vuokraamisen Tilakumppanit Oy:lle vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi maa-alueiden vaihdon kaupungin ja Tuomo Rinta-Kokon välillä vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti.
  • Kaupunki ostaa kiinteistön Kauppaoppilaitos (232-405-2-1872) 200 € hintaan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Lisäksi kaupunki ohjeistaa myyjää tilojen vuokralaisten irtisanomisesta sekä kiinteistön katselmuksesta.
  • Hallitus antoi lausunnon Väylävirastolle, että Kauhajoen kaupunki ei näe hyvänä asiana, jos nopeusrajoitusta joudutaan laskemaan 80 h /km Tokerotiellä välillä Vennanmäki-Pruukinkylä.
  • Kaupunginhallitus lausui Teuvan Siltanevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tiivistetysti seuraavaa: Kaupunki pitää tärkeänä, että elinoloihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan huolellisesti. Lisäksi suunnitellut voimalat näkyvät erityisesti Hangaskylään, joten kaupunki esittää, että hankkeessa laaditaan maisemavaikutusten havainnollistamiseksi kuvasovite.
  • Hallitus myönsi Kauhajoen Karhu ry:lle (lentopallojaosto kv-yhteistyöhanke) enintään 35 000 € tilapäisen, korottoman ja ehdollisen lainan. Laina on maksettava takaisin, kun ELY-keskus on tilittänyt Leader-avustuksen, viimeistään 30.6.2026 mennessä.
  • Kaupunginhallitus nimesi entisen Sanssin koulun tiloissa toimivan kulttuuritalon Kauhajoen kulttuuritaloksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa kaupungin verkkosivuilla (www.kauhajoki.fi/paatoksenteko)