kuvituskuva

Tiivistelmä Kauhajoen kaupunginhallituksen 25.3.2024 kokouksesta

Kauhajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.3.2024. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat

 •  Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 11.3. päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja lain mukaisesti lukuun ottamatta päätöspykälää kuusi, Vapaa-aikakeskusalueen yleissuunnitelman hyväksyminen. Tämän osalta hallitus käytti hallintolain mukaista itseoikaisua, koska päätöksenteossa oli tapahtunut menettelyvirhe. Tämä pykälä palautetaan kaupunginvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Muut päätökset hallitus pani täytäntöön.
 •  Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 2023 ja esittää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkistukseen ja arviointiin sekä edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
 • Kaupunginhallitus vahvisti ympäristöpäällikön virkaan Tiia Laamasen ehdollisena siihen saakka, kunnes hän on toimittanut tarvittavat todistukset. Virantoimitus alkaa 6.5.2024. Virkaan sovelletaan 6kk koeaikaa.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen asemakaavan muutosehdotuksesta kortteleihin 1001 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvillä katu- ja viheralueilla asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi teollisuustontin Sakarila 232-405-3-1137 vuokrasopimuksen siirron Tuisco Oy:lle.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että Tilakumppanit Oy:lle varataan Lellavan teollisuusalueelta tila Katsastustie 10 232-405-136-21, joka muodostaa osan kaavayksiköstä 232-5-5154-4.
 • Hallitus hyväksyi SeAMKin 33 417 € rahoitushakemuksen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen.
 • Hallitus hyväksyi Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla-hankkeen sopimuksen ja nimesi alueellisen verkostoon jäseneksi ruokapalvelupäällikkö Terttu Majamäen ja varajäseneksi pääemäntä Riikka Mäntysen.
 • Kaupunginhallitus päätti, että Valmennuksella virtaa -koulutushankkeeseen haetaan rahoitusta Suupohjan kehittämisyhdistykseltä ja hankkeelle varataan rahoitusta vapaasta hankerahasta vuosille 2024 ja 2025 maksimissaan 13 900 € kahdelle vuodelle. Lisäksi yhteyshenkilöksi nimettiin elinkeinoasiamies.
 • Kaupunginhallitus päätti, että europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikasta ja aukioloajoista sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista. Ennakkoäänestys on avoinna 29.5.–4.6. välisenä aikana ja varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024. Lisäksi hallitus päätti, että ulkomainontatelineet toimitetaan kaupungin toimesta Topeekan torin ja linja-autoaseman kohdalle Puistotien varteen. Mainostelineet ovat puolueiden / ryhmien käytettävissä viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
 • Hallitus myönsi eron Jarno Vainionpäälle Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä ja nimesi varajäsenedustajaksi Daniel Kunnaspuron hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen valtuustoaloitteesta koskien Kauhajoen kaupungin hankintoja ja niistä tiedottamista paikallisille yrittäjille. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/