Seinäjoen Ammattikorkeakoulun SuoPaikka hankkeen aluetapahtuma Kauhajoella

5.6. 17.30-19.30
Koulutukset ja seminaarit

Järjestämme alueellisia tilaisuuksia, joissa esitellään mahdollisuutta osallistua SeAMKissa käynnissä olevaan Suonpohjien paikkatietopohjainen jälkikäytön suunnittelu ja pilotointi -hankkeeseen. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada lisätietoa suonpohjiin liittyvistä hankkeista ja turvetuotantomaiden jälkikäyttösuunnitelmista. SuoPaikka hankkeen lisäksi paikalla on edustaja turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohankkeesta ja muita asiantuntijoita (Metsäkeskus, Tapio ry).

Tapahtuman aikataulu:

17:30 Tilaisuuden aloitus ja kahvit

18:00 Hankkeiden esittely

18:15 Esimerkkejä jälkikäyttökohteista ja suunnitelmista

18:30 Ennallistamistalouskyselyn tulosten esittely

18:45 Maanomistajakommentti tai ennallistamista tekevän yrityksen puheenvuoro

19:00 Keskustelua osallistumismahdollisuuksista ja mahdollisista kohteista

19:30 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja: Projektipäällikkö, DI Perttu Palkia, perttu.palkia@seamk.fi, p. 040 680 7539

Hinta:
Ilmainen sisäänpääsy
Paikka
Logistia, Kauhajoki
Paikan kuvaus
Kokoustila Olo, Teknologiapuisto 1
Osoite
Teknologiakeskus Logistia
Tapahtumanjärjestäjä
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Tapahtuma muualla verkossa:
Event Organizer Link EP Kalenteri