Ruokakaupoissa myytäviin kauppakasseihin uusi merkintä

Elintarvikekauppojen kassoilla myytäviin muovi- ja paperikasseihin lisätään uusi merkintä: ”Tämä kassi ei sovellu kosketukseen pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa”.

Merkintä koskee kauppakasseja, jotka eivät täytä elintarvikekontaktimateriaaleille asetettuja vaatimuksia. Nämä kierrätysmateriaalista valmistetut kauppakassit eivät aina ole laadultaan sellaisia, että ne soveltuisivat kosketuksiin pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa. Esimerkiksi pakkaamattomat hedelmät on hyvä pakata hedelmäosastoilla saatavilla oleviin pusseihin ennen niiden pakkaamista ei-kontaktimateriaalilaatuiseen kauppakassiin. Vaikka kierrätysmateriaalista valmistetuilla kasseilla ei ole aiheutunut terveydellistä haittaa, uuden merkinnän tavoitteena on ohjata kuluttajia entistä turvallisempaan käyttöön.

Kierrätysmateriaalista valmistetuilla kasseilla on suuri merkitys kiertotaloudelle ja siksi myös tällaisten ei- kontaktimateriaalilaatuisten kauppakassien käyttöä halutaan jatkaa elintarvikekaupoissa. Elintarvikekauppojen kassoilla voidaan edelleen myydä myös elintarvikekontaktimateriaalilaatuisia kauppakasseja, joihin merkintää ei tarvitse laittaa. Merkinnät tulee käyttöön sitä mukaa, kun vanhat kauppakassit on myyty loppuun.

Lisätietoja: Ruokavirasto (www.ruokavirasto.fi)