Kesä ja vieraslajit

Vieraslaji lupiini

Kesä on täällä ja luonto on herännyt eloon! Vehreän nurmikon sekä kauniiden kotimaisten luonnonkukkien lisäksi teidenvarret ja joenrannat täyttyvät taas vieraslajeista mm. komealupiineista, jättipalsamista sekä jättiputkesta.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on siis ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt.

Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle sekä siihen liittyville ekosysteemipalveluille.

Suomi on sitoutunut kansallisesti, EU-tasolla sekä kansainvälisesti torjumaan haitallisia vieraslajeja ja niiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.

EU:n vieraslajiluettelossa olevan lajin maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinnyt esiintymä. Jos laji on levinnyt naapurin alueelta, naapurusten on syytä ryhtyä torjuntaan samanaikaisesti ja mielellään jonkinlaisessa yhteistyössä, jotta lajin uudelleen leviäminen saataisiin tehokkaasti estettyä.

Suomen vieraslajilaissa ja -asetuksessa on säädetty kansallisesti haitallisista vieraslajeista. Nämä lajit lukeutuvat kansalliseen vieraslajiluetteloon, joka sisältää ne haitalliset vieraslajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteloon, mutta joita voidaan pitää Suomen oloissa haitallisina. Kansallisessa vieraslajiluettelossa olevan lajin maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

  • Vieraslajit.fi sivusto kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle. Sivusto auttaa tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja sekä keräämään niistä havaintoja mm. lajien seurantaa ja tutkimusta varten.
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii uusia vieraslajitorjuntakohteita Kyrönjoen ja Lapuanjoen varsien kunnista ja he tarvitsevat nyt havaintotietoja! Kuvassa oleva QR-koodi vie ELY:n vieraslajiharjoittelijoiden havaintotietolomakkeeseen, jota on erittäin helppo ja nopea täyttää ilman minkäänlaista kirjautumista.
  • ELY-keskuksen vieraslaji-infotilaisuus pidetään Kauhajoen kaupunginkirjastossa 24.6.2024 klo 17–18. Tilaisuudessa kerrotaan vieraslajeista sekä niiden torjumisesta. Tilaisuudessa pystyy myös esittämään itseä askarruttavia kysymyksiä aiheesta.

Vieraslaji Jättipalsami