kuvituskuva

Etsivä nuorisotyö laajentuu koko Suupohjan alueelle

Tiedote julkaistu 7.2.2024

Kauhajoen kaupunki on aloittanut etsivän nuorisotyön palveluiden tuottamisen vastuukuntamallilla Suupohjan alueen kunnille vuoden 2024 tammikuussa. Ostopalvelusopimuksen piirissä ovat Isojoki, Karijoki ja Teuva, joille Kauhajoen kaupunki tuottaa etsivän nuorisotyön palveluita.

Etsivä nuorisotyö on nuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tarjottu tuki on nuorelle aina vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivät nuorisotyöntekijät tarjoavat nuorille matalan kynnyksen palveluita ja tarvittaessa moniammatillisen yhteistyön avulla. Työtä tehdään yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasoisista näkökulmista. Etsivä nuorisotyö jalkautuu sinne missä nuoret ovat ja yhteistyötä tehdään paljon alueen eri oppilaitosten kanssa. Työn laajentuessa Suupohjan etsivä nuorisotyö jalkautuu alueella Teuvan yhtenäiskouluun ja lukioon, Isojoen koulukolmiolle, Kristiinankaupungin Kristiinanseudun koululle ja lukiolle (Isojokisten ja Karijokisten osalta), Kauhajoen yhteiskoululle ja lukioon, Vuoksin toimipisteisiin, Kauhajoen opistolle ja Kurikan Sedulle (Suupohjan nuorten osalta).

”Kauhajoen kaupungin etsivässä nuoristyössä on olemassa monipuolinen ja nuoria tavoittava toimintatapa, joka on nyt laajennettu vuoden alusta toimimaan myös muissa Suupohjan kunnissa.”, kertoo Kauhajoen kaupungin nuorisotyön koordinaattori Päivi Ojala.

Suupohjan kuntien yhteisen etsivän nuorisotyöntekijän työaika jaetaan Teuvan kun­nalle 70 %, Isojoen kunnalle 20 % ja Karijoen kunnalle 10 %. Etsivän nuorisotyön toteuttamiseen on varattu kolme työntekijää, joista kaksi toimii pääasiallisesti Kauhajoella mutta tarvittaessa myös työparina Suupohjan alueesta vastaavan etsivän tukena. Yhteistyötä tiivistetään myös alueen toisen asteen oppilaitoksen kanssa, jossa moni alueen nuorista opiskelee.