kuvituskuva

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan perusmaksut vuonna 2024

Ympäristöterveyden valvonnan perusmaksu peritään elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisilta valvontakohteilta, jotka ovat ympäristöterveyden kohderekisterissä aktiivisena 1.1.2024.

Ympäristöterveyden valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 euron suuruisena. Maksun taustalla ovat vuonna 2021 terveydensuojelulakiin ja elintarvikelakiin säädetyt muutokset.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Perusmaksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa.

Toimijoiden on tärkeää pitää tiedot ajan tasalla ja ilmoittaa toiminnan muutoksista ympäristöterveyteen, jotta vältytään aiheettomilta laskuilta. Myös laskutustiedot tulee olla ajan tasalla.

Ilmoitukset toimintojen lopettamisesta, aloittamisesta sekä olennaisista muutoksista tehdään sähköisesti Ilppa.fi-palvelusta.

Mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut pyydämme ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse ymparistoterveys@kauhajoki.fi