Elämysten ekonomia Geoparkissa -hankkeessa kehitetään Suupohjan alueen matkailua

Kauhajoen kaupunki hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamaa matkailun kehittämishanketta, joka on käynnissä vuoden 2024 loppuun asti. Hankkeeseen kuuluvat Kauhajoen lisäksi Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien matkailuun liittyvät toimijat, jotka tarjoavat esimerkiksi majoitusta, ruoka- ja kokouspalveluita sekä opastus- ja hyvinvointipalveluita.

Hankkeen toiminnan keskiössä on alueen matkailuyritysten verkostoituminen, heidän palveluidensa tuotteistus sekä uusien palveluiden ja palvelukokonaisuuksien luominen. Myös alueen luontomatkailun, tyhy- ja hyvinvointipalvelujen ja tapahtumatarjonnan tunnettuutta pyritään lisäämään. Kehittämisen tärkeimpänä teemana ovat palvelujen tuotteistaminen ja palveluiden digitalisoiminen erilaisiin alustoihin. Tärkeää on löytää myös kehittämistyökaluja jokaiselle toimijalle heidän tämän hetkisen digitaalisen löydettävyytensä parantamiseksi. Hankkeen digitaalisuuden työkaluina toimivat esimerkiksi Visit Finlandin Datahub sekä Outdooractive-sovellus, joihin yritysten tietoja voidaan lisätä yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Hankkeessa on parhaillaan käynnissä tilannekartoitus, jossa projektipäällikkö tapaa toimijoita ja tutustuu heidän palveluihinsa, toimintaansa ja tämänhetkiseen tilanteeseen erityisesti digitaalisuuden näkökulmasta. Tapaamiset alueen toimijoiden ja yritysten kanssa ajoittuvat kevään ja kesän 2023 ajalle. Kun ensimmäisen vaiheen haastattelut ja tapaamiset on saatu käytyä läpi, muodostuu tarkempi kuva matkailutoimijoiden tämänhetkisestä tilanteesta ja digitaalisesta löydettävyydestä.

Haastattelut antavat tietoa matkailuyritysten tarpeista

Haastatteluiden myötä on jo tässä vaiheessa selvinnyt, että alueella on paljon potentiaalia, mutta lisätoimenpiteillä matkailijat voisivat jatkossa löytää alueen palvelut vielä entistäkin paremmin. Haastatteluiden pohjalta on noussut esiin tarvetta esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämiseen tähtäävälle koulutukselle ja palveluiden tuotteistamisen työpajoille. Palveluita tuotteistamalla voidaan kirkastaa toimijan ydinpalveluita ja tuoda palvelu paremmin asiakkaan löydettäväksi ja ostettavaksi. Yhteistyö Suupohjan alueen eri toimijoiden välillä on monipuolista jo tässä vaiheessa, mutta hankkeen myötä on mahdollista tiivistää yhteistyötä entisestään ja löytää uusia yhteistyökumppaneita erilaisien palveluiden toteuttamiseen.

Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2023, mutta hankkeeseen on mahdollista tulla mukaan myös myöhemmässä vaiheessa ja osallistuminen on kaikille toimijoille maksutonta.

Lisätietoja:
Teija Koivisto, projektipäällikkö, Kauhajoen kaupunki

teija.koivisto@kauhajoki.fi, puh. 040-559 3114