kuvituskuva

Tiivistelmä Kauhajoen kaupunginvaltuuston kokouksesta 27.5.2024

Kauhajoen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 27.5.2024. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat asiat:

 • Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen vuodelta 2023 kaupunginvaltuustolle. Lautakunta esitti, että kaupunginvaltuusto velvoittaa hallintokunnat ja konserniyhtiöt käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen havaintojen korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
 • Valtuusto hyväksyi henkilöstökertomuksen ja hyvinvointikertomuksen vuodelta 2023.
 • Kaupunginvaltuustolle esitettiin tiedoksi osavuosikatsaus 1-3 / 2024. Osavuosikatsaus on luettavissa kuntamaisema-palvelusta. Linkki kaupungin ajankohtaista -osioon, jossa kerrotaan  Kuntamaisema-palvelusta: www.kauhajoki.fi/kuntamaisema 
 • Kaupunginvaltuusto myönsi lainatakauksen Kauhajoen Vanhaintuki ry:lle.
 • Valtuusto myönsi kunnallistekniikan investointimäärärahoista 379 103 euroa vuosille 2024-2026 JTF-hankkeen omavastuuosuuteen Aron teollisuusalueen infrastruktuuri-investoinnille.
 • Valtuusto hyväksyi vapaa-aikakeskusalueen yleissuunnitelman.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi  asemakaavan muutosehdotukset kortteleissa 1001 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvillä katu- ja viheralueilla.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi MRL:n 128 §:n mukaiset toimenpiderajoitukset Pallonevan eteläinen ja pohjoisen osayleiskaavan laadinta-alueille. Toimenpiderajoitukset eivät koske kuitenkaan metsän hakkuita.
 • Valtuusto hyväksyi keskustan liikealueelta korttelista 1115 tontin nro 2 myynnin KST-Tukku Kauhajoen Sisustetalo Ky:lle kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
 • Valtuustolle myönsi eron Stefan Weckströmille rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Pasi Mäkelän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Kaupunginvaltuustolle esitettiin tiedoksi päivitetty yhteenveto sidonnaisuuksista.
 • Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi koskien kaupungin hankintoja ja niistä tiedottamisesta paikallisille yrittäjille.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa: https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/