Vastaa päihdekyselyyn

Päidekyselyyn kuvitusta, jossa isompi käsi on ottanut pienemmän käden oman kätensä sisään.Päidekyselyyn kuvitusta, jossa isompi käsi on ottanut pienemmän käden oman kätensä sisään.Päidekyselyyn kuvitusta, jossa isompi käsi on ottanut pienemmän käden oman kätensä sisään.

Vastaa päihdekyselyyn ja kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta

Etelä-Pohjanmaan kunnat tekevät päihdetilannekyselyn asukkailleen 8.3. – 11.4.2021.

Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut korona-aikana huolissasi läheisen päihteidenkäytöstä? Päihdetilannekyselyyn voi vastata 11.4.2021 mennessä.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kunnan ehkäisevää päihdetyötä. Kysely toteutetaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa ja tuloksi hyödynnetään kunnan lisäksi Etelä-Pohjanmaan alueellisessa ehkäisevässä päihdetyössä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Kuntasi kartoittaa verkossa tehtävällä kyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn.

Kysymykset koskevat alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta päihteidenkäyttöön.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista, ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia. Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan ja alueesi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Ajantasainen tieto helpottaa paikallista työtä, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja.

Kyselyn lopussa voi vapaa-ehtoisesti osallistua kuntasi järjestämään arvontaan. Henkilötietosi eivät yhdisty kyselyssä antamiisi tietoihin. Kuntasi arpoo palkintoja osallistuneiden kesken

Päihdetilannekysely 2021
https://link.webropolsurveys.com/S/8611E00F4C64C3CC

Tietoa Pakka-toimintamallista
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

Lisätiedot:
Reetta-Maija Luhta, kehittämissuunnittelija,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
sähköposti: reetta-maija.luhta (at) epshp.fi ,
p. 050 474 3122