Varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajien vanhempainilta ke 30.11.2022

Hyvät varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajat!

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön PIKI-toimintamalli pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn.

Tähän liittyen pidämme kaikille varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajille vanhempainillan ke 30.11.2022 klo 18-19.30.

Tilaisuus pidetään etäyhteydellä, joten voit osallistua itselle mieluisassa paikassa omalla tietokoneella tai puhelimella. Osallistu tästä

Tule kuulemaan

  • Mitä tarkoittaa kiusaaminen varhaiskasvatuksessa?
  • Miten voimme yhteistyössä ehkäistä pienten lasten kiusaamista?
  • Miten Piki-toimintamalli tulee lapsen selviytymistä ryhmässä ja antaa valmiuksia tunne- , vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoihin?
  • Miten sinä huoltajana voit olla mukana kiusaamisen ehkäisyssä oman lapsesi kohdalla?

Illan asiantuntijana toimii varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja ja Piki-toimintamallin materiaalin tekijä Tiina Haapsalo.

Kuvassa piirroshahmoja ja teksti Piki-toimintamalli, pienten lasten kiusaamisen ehkäisyssä