Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia 1.8.2021 alkaen

Eduskunta on päättänyt 17.12.2020 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.8.2021.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tulorajojen korotuksen johdosta suurimmat maksualennukset kohdistuvat pieni ja keskituloisiin perheisiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu pysyy ennallaan, joka on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 %).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 24.3.2021 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lain edellyttämät muutokset sekä Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut –ohjeiden päivityksen. Tutustu päivitettyihin asiakasmaksuohjeisiin.