Varhaiskasvatukseen haetaan perhepäivähoitajia (avoin haku)

Kauhajoen varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia.

Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajan ryhmässä on neljä alle kouluikäistä lasta omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoitajan työtehtävänä on varhaiskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen omalle lapsiryhmälle Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Koulutusvaatimuksena on perhepäivähoitajan tutkinto. Valintaa tehdessä huomioidaan myös muuten tehtävään sopivat ja soveltuvan tutkinnon omaavat hakijat. Odotamme sinulta oma-aloitteellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja lasten ja huoltajien kanssa sekä lasten kasvatukseen sopivaa kotia ja toimintaympäristöä.

Työsuhde alkaa varhaiskasvatuksen kysynnän mukaan.

Toimen palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n liite 12 mukaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun tulee esittää nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rikosrekisteriote. Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Hakemuksen voi lähettää varhaiskasvatusjohtajalle joko sähköisesti varhaiskasvatus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Koski-Säntti, PL 500, 61801 KAUHAJOKI. Hakemuksia ei palauteta. Hakuaika on jatkuva.

Tiedustelut varhaiskasvatuksen alue-esimies p. 0400 686 607.

Kauhajoella 7.7.2021

varhaiskasvatusjohtaja