Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ilmoittautuminen, apip-toimintaan hakeminen sekä 1. luokalle ottaminen

Lukuvuosi/toimintakausi 2021–2022

Varhaiskasvatus

1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle vapautuviin varhaiskasvatuspaikkoihin haetaan ajalla 15.–28.2.2021.
Haku koskee uusia päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikan hakijoita sekä varhaiskasvatuspaikan siirtoa hakevia.

Varhaiskasvatuskerhoihin toimintakaudelle 16.8.2021–31.5.2022 haetaan ajalla 15.–28.2.2021. Haku koskee kaikkia hakijoita, sillä kerhopaikka tulee hakea vuosittain.

Sähköinen hakemus sekä lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista löytyy täältä tai Sirkka Multisilta, 040 068 6607

Esiopetus

Ilmoittautuminen tapahtuu 15.–28.2.2021 sähköisellä lomakkeella.

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee v. 2015 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden, varhennetun lausunnon tai koululykkäyksen saaneita lapsia, joiden esiopetus oppivelvollisuuden 1–2 ensimmäistä vuotta suoritetaan esiopetusryhmässä.
Tarkempia tietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta ym. saa kotiin lähetettävästä kirjeestä.

Lisätiedot: Johanna Luomapuro, 040 350 8828

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Haku tapahtuu 15.–28.2.2021 sähköisellä lomakkeella.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille ja alkuopetuksen (1–2 lk:n) oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille. Ryhmän käynnistämiseksi tarvitaan seitsemän jokapäiväistä käyttäjää.
Lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyy täältä.

Lisätiedot: Johanna Luomapuro, 040 350 8828

Ensimmäiselle luokalle ottaminen

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille lähetetään kirjeitse tieto lähikoulusta.

Lisätiedot: Johanna Luomapuro, 040 350 8828