Työllisyyspalveluihin muutoksia 1.3.2021 alkaen

Työnhakijoiden palveluihin on tullut muutoksia 1.3.2021. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät ovat siirtyneet kuntien tehtäviksi.

Kauhajoki on mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa osana Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualuetta.

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi ovat siirtyneet  seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät 1.3.2021 alkaen:

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • Kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Täältä löydät työnhakuun liittyviä ohjeita: https://vuoksi.fi/tyohon/tyollisyyden-kuntakokeilu/

Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki sekä Kurikka, Alavus ja Soini ovat mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa ja muodostavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualueen. Näin ollen osa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt oman kotikuntansa asiakkaaksi.