Viljapelto.

Maatalousyrittäjälle

Otathan huomioon varatessasi vuosiloman

Varaa vuosilomasi vähintään 2 kk etukäteen, sesonkiajat 5 kk etukäteen. Monena vuonna jo lomahakemuksista (lokakuulla) on tullut enemmän sesonkiajan tilauksia kuin on mahdollista lomittaa.

Sesonkiajat:

 • Hiihtoloma (viikko 9 ja sitä edeltävä viikonloppu)
 • Kesäloma (n. 10. kesäkuu – 10. elokuuta)
 • Syysloma (viikko 42 ja sitä edeltävä viikonloppu)
 • Joulukuu/välipäivät (1. joulukuu – 6. tammikuu)

Sesongit ovat yleensä täysin varattuja 3 kuukautta etukäteen. Tasapuolisuuden vuoksi toivomme, että kaikki varaisivat korkeintaan 3–4 pv/talo koulujen lomaviikkojen aikana. Olisi myös hyvä, jos tilat, joissa ei ole kouluikäisiä lapsia, sijoittaisivat lomansa muulloin kuin koulujen syys- ja hiihtolomaviikoille.

Varatessasi lomamatkan lähelle, kauas tai oikein kauas, niin olethan saman tien yhteydessä lomatoimistoon.
Helpoin tapa on toimia lomitusnetin kautta. Ratkaisevaa on se ajankohta, milloin vuosiloma-ajankohta on varattu. Mikäli samalle ajankohdalle varataan sama lomittaja kahdelle yrittäjälle, varausajankohta ratkaisee.
Viikonloput ja koulujen loma-ajat ovat varattuja jo puolikin vuotta aikaisemmin. Myös eri tapahtumien ajankohdat näkyvät varauksissa.
Vinkki! Kannattaa esittää, että lomatoimenohjaajat sijoittavat heti alkuvuodesta lomasi (26 päivää) tasaisesti koko vuodelle. Näin 4 vuosilomaa on tasaisesti koko kalenterivuoden ajan.

Muistathan lomaa tilatessasi kertoa

 • Onko kyse molempien yrittäjien lomasta?
 • Tarvitaanko tilalle yksi vai useampi lomittaja?
 • Kuka tekee toisen työosuuden, jos se ei ole toinen lomansaaja? Toisen yrittäjän sijaisena toimivan on kyettävä tekemään ja neuvomaan tilan työt loman aikana, mikäli tulee tarvetta (esim.lomittaja sairastuu).

Ketkä saavat maatalouslomitusta?

Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on pakollinen MYEL – vakuutus tai vakuutushakemus vireillä MELAssa.
Lomituspalveluita voi saada myös osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat tai kun MYEL-vakuutus jatkuu eläkkeen rinnalla.
Kotieläintalouden harjoittaja, jolla on vähintään 6 kotieläinyksikköä.
Maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa 26 päivää ja tarvittaessa sijaisapua. Maksullista lomitusapua voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa eikä sen pitäminen saa vaarantaa vuosilomien ja sijaisapujen toteutumista. Vuosiloman saaminen edellyttää päätoimista kotieläintalouden harjoittamista.

Lisätietoja lomaoikeudesta:
www.mela.fi/fi/maatalouslomitus/lyhyesti-lomituksesta

Sijaisapu

Jos olet menossa lääkäriin, soita/lähetä viesti heti meillekin.
Jos meillä olisi huomiseksi vapaata työvoimaa, meidän täytyy etsiä heille töitä kohta klo 12 jälkeen. On varsin harmittava työllistää 3 lomittajaa ja kuulla sitten klo 15, että ”olin aamulla lääkärissä ja sain sairauslomaa…”. Jos ajattelet, että sijaisapusi jatkuu, kerro sekin meille mahdollisimman ajoissa.

Mitä aikaisemmin soitat meille, sitä paremmin meillä on aikaa löytää sinulle lomittaja.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua haetaan kirjallisesti, myös tekstiviesti käy kirjallisena hakemuksena. Päätös sijaisavusta annetaan aina kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomittajan allekirjoittaman selvityksen lomituksen toteutumisesta. Sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset sijaisavun hakemista varten (esim. sairauspäivärahapäätökset Kelalta tai Melalta) yrittäjän pitää toimittaa paikallisyksikköön viipymättä.

Sijaisapuperusteet

 • sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys
 • kuntoutustuki
 • kuntoutus
 • työkykyä ylläpitävä toiminta (työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa mainittu)
 • raskaus ja synnytys
 • isyysloma
 • ottolapsen hoito
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen
 •  varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset
 • yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen

Sijaisavusta peritään maksu. Tuntimaksu on 3 euroa + 1/5400 vuoden alussa voimassa olevasta MYEL-työtulosta. MELA ilmoittaa vakuutetuille kunkin henkilökohtaisen sijaisapumaksun suuruuden. Jos yrittäjällä ei ole voimassa olevaa MYEL-vakuutusta, sijaisapumaksun perusteena käytetään viimeksi voimassa ollutta MYEL-työtuloa.

Tärkeitä määräaikoja maatalousyrittäjille

Työkyvyttömyyden perusteella annettavan sijaisapu on riippuvainen Kelan tai tapaturmayhtiön myöntämästä päivärahasta, maatalousyrittäjien on hyvä muistaa eri etuuksissa olevat hakuajat.

Tapaturman sattuessa

 • vahinkoilmoitus Melaan 30 päivän kuluessa vahingon sattumisesta
 • päivärahaa voi saada, jos sairausloma kestää vähintään vahinkopäivä + 3 päivää
 • päivärahaa maksetaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä, kaikilta viikonpäiviltä, enintään vuoden ajan

Sairastuessa

 • lyhyt sairausloma = lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää tai alle
 • hakemus Melaan Mela-sairauspäivärahasta 2 kk:n sisällä sairastumisesta
 • Mela-sairauspäivärahan omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää
 • Mela-sairauspäivärahaa maksetaan joka viikonpäivältä
 •  pitkä sairausloma = pidempi kuin lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää
 •  hakemus Kelaan 2 kk:n sisällä sairastumisesta
 • sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä (sijaisapua voi saada aikavälin kaikille päiville)

 

Lomituspalvelujen järjestäminen

Suupohjan alueella lomituspalveluja haetaan Kauhajoen maatalouslomituksen paikallisyksiköstä,
Kauhajoen kaupungintalo
Hallintoaukio, PL 500
61801 KAUHAJOKI

Itsejärjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Lomat voi pitää yhtä aikaa tai erikseen muiden perheenjäsenten kanssa. Lomaan voi sisältyä niin monta pyhäpäivää kuin yrittäjä haluaa. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksen itse, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen paikallisyksikölle. Ilmoitus täytyy tehdä myös, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnallisen lomituksen piiriin. Molemmissa tapauksissa ilmoitus pitää tehdä kirjallisesti paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Siirtyminen tapahtuu seuraavan vuoden alusta.
Maatalousyrittäjä voi hankkia lomittajan lomituspalveluja tuottavalta yrityksestä tai käyttää itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa lomittajaa. Lomittajan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lomituspalvelujen hakeminen

Vuosilomaa haetaan kirjallisesti paikallisyksikön määräämän hakuajan kuluessa. Kauhajoen paikallisyksikön alueella vuosilomien hakuaika on yleensä lokakuu. Vuosilomaoikeutta on haettava riippumatta siitä, kuuluuko yrittäjä paikallisyksikön järjestämän lomituksen piiriin vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Yleensä hakemus tehdään paikallisyksikön lähettämällä hakemuslomakkeella.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua haetaan kirjallisesti, myös tekstiviesti käy kirjallisena hakemuksena. Päätös sijaisavusta annetaan aina kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta. Sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset sijaisavun hakemista varten (esim. sairauspäivärahapäätökset Kelalta tai Melalta) yrittäjän pitää toimittaa paikallisyksikköön viipymättä.

Muutoksenhaku

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus hakea oikaisua MELA:lta paikallisyksikön vastuuhenkilön hänelle antamista päätöksistä, kuten vuosiloma- ja sijaisapuoikeuksista, itsejärjestetyn lomituksen korvauksista ja maksullisen lomituksen maksuista.