Viljapelto.

Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä

Lomituspalvelujen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikkien lomitusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevien välillä. Paikallisyksiköiden toiminta-alueisiin on perustettu paikallisia yhteistoimintaryhmiä, joissa on jäseninä lomituspalveluista vastaavan paikallisyksikön vastuuhenkilö, lomittajien ja viljelijöiden edustajat sekä MELA-asiamies. Yksittäinenkin maatalousyrittäjä voi vaikuttaa alueensa lomitusten toimivuuteen ja palvelujen kehittämiseen ottamalla yhteyttä oman paikallisyksikkönsä yhteistoimintaryhmän jäseniin ja esittämällä heille näkemyksensä. Yhteistoimintaryhmän toimikausi on neljä vuotta. Se on yhdenmukainen kuntien / kaupunkien valtuustokausien kanssa.

Suupohjan seutukunta / maatalouslomituksen yhteistyöryhmä 2020–2021

Holma Sabine Teuva / MTK / maatalousyrittäjä
Ingves Rickard KRS / ÖSP / maatalousyrittäjä
Akseli Aune / maatalouslomittaja
Korkeamäki Arto Karijoki / MTK / maatalousyrittäjä
Lahdenmaa Timo Kauhajoki/ MTK / maatalousyrittäjä
Hopealahti Teijo maatalouslomittaja
Ojala Asko pj. Kauhajoki / MTK / maatalousyrittäjä
Ollila Heli Mela-asiamies / Etelä-Pohjanmaa
Teikari Jesse Isojoki / MTK / maatalousyrittäjä
Uusitalo Mikko KRS / MTK / maatalousyrittäjä
Ketola Anna-Maija vs. lomatoimensihteeri / yhteistyöryhmän esittelijä ja sihteeri

Lomituksen yhteistyöryhmän kokoontuu vuosittain kolme kertaa, kaksi kertaa kevätkaudella ja kerran syyskaudella. Yhteistyöryhmän jäsenet edustavat lomituspalveluissa mukana olevia tahoja, maatalousyrittäjiä, maatalouslomittajia ja lomituksen hallintoa. Yhteistyöryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Sen päätöksillä on suosituksen luonne. Varsinaiset päätökset tekee lomituksen vastuuhenkilö, joka myös vastaa tekemistään päätöksistä.

Yhteistyöryhmän tehtäviä

  • Toimia lomituksen hallintohenkilöstön (vastuuhenkilö) tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä.
  • Seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu.
  • Yhteistoiminnan edistäminen palveluiden käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä.
  • Edistää toiminnallaan lomituspalvelujen oikeudenmukaista, taloudellista ja tehokasta toimeenpanoa.
  • Tiedon välittäminen eri sidosryhmien välillä lomituspalvelujen toimeenpanoon liittyvistä asioista.