Henkilö sylissään possu.

Lomittajan työtehtävät

Lomittajan työtehtäviin kuuluvat päivittäin välttämättömät kotieläinten hoitotyöt. Lomittajan työtehtäviin eivät kuulu kasvinviljelytyöt, metsätyöt, eivätkä rakennustyöt. Myös liitännäistoimintoihin liittyvät työt jäävät lomituspalvelujen ulkopuolelle.

Lomittajan työpäivän pituuden määrittämiseksi yrittäjän on ilmoitettava paikallisyksikölle tilan kotieläinten määrä ja laatu sekä käytettävät työmenetelmät. Ilmoitus pitää tehdä myös tilalla vakituisesti kotieläintalouden työtä tekevistä henkilöistä, myös heistä, joilla ei ole lomaoikeutta. Lisäksi tulee ilmoittaa, millä tehtäväosuudella kukin tilalla työskentelevä hoitaa tilan tehtäviä.

Itsejärjestetyssä lomituksessa paikallisyksikkö antaa päätöksen vuosilomassa ja sijaisavussa korvattavissa tunneista. Kun yrittäjä järjestää lomituksensa itse, hän voi vapaasti sopia lomittajan kanssa, mitä töitä tämän tehtäviin kuuluu ja miten pitkää päivää lomittaja tekee. Kauhajoen lomituksen paikallisyksikkö maksaa lomituskorvauksen kuitenkin vain niiltä tunneilta, jotka se on laskenut lomittajalta kuluvan välttämättömiin töihin.

Näin lomitus onnistuu

Lomitus onnistuu yhteistyöllä. Tavoitteena on, että lomituspalvelut järjestetään mahdollisimman hyvin yrittäjien toiveiden mukaan. Myös yrittäjä voi osaltaan vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Sen vuoksi järjestelyistä ja lomittajan opastuksesta on hyvä sopia jo etukäteen.

Ennen lomituksen alkamista maatalousyrittäjä

  • opastaa lomittajan työhönsä ja antaa kirjalliset ja suulliset ohjeet eläinten hoidosta
  • huolehtii, että työolot ja koneet täyttävät työturvallisuusvaatimukset
  • opastaa lomittajan koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden käyttöön
  • hankkii maatalousyrityksessä loman aikana tarvittavat rehut ja muut tarvikkeet
  • ilmoittaa lomittajalle, mistä hänet (tai hänen edustajansa) tavoittaa loman aikana