Kuntalaisilta kerätään materiaalia Puu ja kuu -projektiin

Suupohjan kesätaiteilija 2021 -hanke kerää Karijoen, Isojoen, Teuvan ja Kauhajoen kuntalaisilta puu- ja kuuaiheisia tuotoksia.

– Kerättävän materiaalin toteutustapa riippuu tekijän omista mielikuvista. Ajatuksia ja tunnelmia puusta ja kuusta, tai vain toisesta, voi toteuttaa esimerkiksi kirjoittamalla muiston, tarinan, runon tai säveltämällä laulun.
Joku voi innostua liikkumaan, vaikkapa tanssia. Myös piirtäen, maalaten, kollaaseja tehden tai minkä tahansa käsityön keinoin on mahdollista tutkia omaa suhdetta puuhun tai kuuhun, ehkä peräti kokonaiseen metsään, vinkkaavat hankkeen kuntalaisia aktivoivat kesätaiteilijat Mikki Paajanen
ja Saila Reiniö.

Aihetta voi lähestyä tieteellisesti tai puun fyysisestä rakenteesta käsin.

Kysymys “mitä puu merkitsee hyvinvoinnilleni, mitä osaa se esittää elämässäni?” voi myös olla teoksen inspiroija.

Kirjastoihin voi toimittaa omia teoksiaan Puu ja kuu -laatikoihin eli “lootiin”. Mikäli oma teos on jokin muu taltiointi, vaikkapa ääntä, liikettä tai kuvadokumentointi omasta mielipuusta, voi taltioinnin toimittaa hankkeen s-postiin tai jakaa instagram-sivustolle, joista käyttäjät siirtävät
lähetykset julkisesti näkyviksi.

– Jokaisessa kunnassa tullaan järjestämään oma tapahtumapäivänsä aiheen ympärille. Mikäli keräyssato on runsas, suunnitteilla on koota niistä vihko tai jopa kirja. Tapahtumapäivät toteutetaan syyskuussa, joten puu ja kuu -materiaalia saa toimittaa mahdollisimman pian. Keräys jatkuu silti syyskuun loppuun
saakka.

Hankkeella on oikeus käyttää ja julkaista kerättyä materiaalia.

Keräyspaikat:
kirjastojen Puu ja kuu – loodat
s-posti: puukuusuupohja@kauhajoki.fi
insta: puukuusuupohja/ #puukuusuupohja
Seuraa projektia myös fb-sivuston kautta  https://www.facebook.com/puukuusuupohja