Kauhajoen kaupunki logo. Alla teksti ympäristöpalvelut

Sateinen syksy on tuonut mukanaan haasteita maatiloille

Veden täyttämille pelloille ei ole päästy tavanomaisesti levittämään lantaa. Runsaat sateet ovat myös täyttäneet lietesäiliöitä vedellä ja näin pienentäneet lietelannan varastokapasiteettia. Paljon huolta on herättänyt lantavarastoiden riittävyys kevääseen saakka.

Vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita voi hyödyntää lantavarastojen riittävyyden varmistamiseksi:

  • Lietelannan imeyttäminen turpeeseen tai separoiminen ja kuivalannan säilytys kuivalantalassa
  • Lannan vieminen biokaasulaitoksille tai toimittaminen kompostointilaitokselle
  • Lannan/separoitujen lantajakeiden toimittaminen säilytykseen tai peltolevitykseen eläinsuojien toiminta-alueen ulkopuolelle
  • Uusien väliaikaisten lantavarastojen rakentaminen tai toimintansa lopettaneiden tilojen lantavarastojen käyttöönotto
  • Ilmoitus kunnan viranomaiselle lannan pellolle patteroinnista tai lannan levittämisestä pellolle poikkeustilanteessa

Tarvittavia lomakkeita sekä lisätietoa löytyy kauhajoki.fi sivuilta (lupa-ja ilmoitusasiat). Voit myös olla yhteydessä Kauhajoen ympäristöpalveluihin ymparistoterveys@kauhajoki.fi