Ruokavirasto perustaa lintuinfluenssan vuoksi tartuntavyöhykkeen

Päivitys 26.7.2023

Ruokavirasto perustaa lintuinfluenssan vuoksi tartuntavyöhykkeen

Lintuinfluenssatilanteen vuoksi Ruokavirasto on perustanut eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään taudin leviäminen edelleen. Tähän tartuntavyöhykkeeseen kuuluu myös Etelä-Pohjanmaa.

Tartuntavyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona. Kielto koskee niin tuotantotarkoituksessa pidettäviä kuin lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja (kuten pienet kotitarvekanalat). Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Tartuntavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi:

·       Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä.

·       Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.

·       Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Lisätietoa tartuntavyöhykkeestä ja rajoituksista Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-perustaa-lintuinfluenssan-vuoksi-tartuntavyohykkeen/

Lisätietoa lintuinfluenssasta Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/lintuinfluenssa/

Alueen kunnaneläinlääkärit: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistopalvelut/elainlaakintahuolto/

Kauhajoen kaupungin ympäristöpalvelut