Oppilaanohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalla on 22.9.2021 klo 15.00 mennessä haettavana:

Määräaikaista täyttämistä varten ajalle 4.10.2021 – 1.4.2022:

Oppilaanohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus Viran alkusijoituspaikka on Kauhajoen Yhteiskoulu vuosiluokat 7 – 9.

Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan sijaisuus. Valittavan on täytettävä kriteerit vuorotteluvapaan sijaiseksi.

Tehtävissä arvostetaan hyvää ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvoja ryhmänhallinnan taitoja. Arvostamme myös perehtyneisyyttä positiiviseen pedagogiikkaan ja vahvuusperustaisuuteen opetuksessa sekä yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, koska ne ovat kaupunkimme kasvatus- ja opetuspalveluiden kehityssuuntia.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti kasvatusjaopetus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan ja tehtäviin valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Valitun kohdalla noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tiedustelut:
Yhteiskoulun vs. rehtori Jaakko Syrjänen, puh. 040 579 8642 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Lisätietoja kaupungista ja sen palveluista löydettävissä osoitteesta http://www.kauhajoki.fi

Kauhajoella 7.9.2021
Kasvatus ja opetuspalvelut