Oletko tyytyväinen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin? – Kauhajoella laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa

Kauhajoelle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kannustaa kauhajokelaisia kulkemaan enemmän kävellen ja pyöräillen. Edistämisohjelman laadinta on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2021 aikana. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen hankeavustusta.

Asukkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen kyselyn ja myöhemmin järjestettävän työpajan kautta. Kyselyssä tunnistetaan nykyisiä kävelyn ja pyöräilyn esteitä sekä mahdollisuuksia, kävely- ja pyöräilyverkon ongelmakohtia ja yhteystarpeita sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi Kauhajoella asenteisiin ja tottu-muksiin vaikuttamisen sekä olosuhteiden parantamisen näkökulmasta.

Kerro mielipiteesi ja osallistu Kauhajoen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata 2.5.2021 asti ja se löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3572.
Kyselyyn vastaamiseen saa tukea kirjastossa sekä uimahallilla. Vastanneiden kesken arvotaan kolme Kauhajoki-tuotepakettia (arvo noin 50 €/kpl).

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi, eetu.myllyniemi@kauhajoki.fi
Projektipäällikkö Laura Mansikkamäki, laura.mansikkamaki@sitowise.com