Lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan virat

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalla on 14.6.2024 klo 15.00 mennessä haettavana: 

  1. Erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Laaja-alainen erityisopetus. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7-9).
  2. Perusopetuksen lehtorin virka (400 323) ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Opetettavina aineina matematiikka, fysiikka ja kemia. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7–9).
  1. Perusopetuksen ja lukion lehtorin virka (400 333) ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Opetettavana aineena liikunta. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7–9) ja lukio
  1. Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Opetettavina aineina matematiikka, fysiikka ja kemia. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Toimipaikkana Kauhajoen
    Yhteiskoulu (vl. 7–9).

Tehtävissä arvostetaan hyvää ammatillista osaamista, hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvoja ryhmänhallinnan taitoja. Arvostamme valmiuksia yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, koska ne ovat kaupunkimme kasvatus- ja opetuspalveluiden kehityssuuntia.

Mikäli tulet valituksi ja haluat muuttaa Kauhajoelle, avustamme ja tuemme asunnon löytämisessä kohdallasi.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti kasvatusjaopetus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 14.6.2024 klo 15.00 mennessä. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan ja tehtäviin valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Valittujen kohdalla noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tiedustelut:
Vs. rehtori Jaakko Syrjänen, 040 5798642, etunimi.sukunimi@edu.kauhajoki.fi tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715, etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kauhajoella 31.5.2024
Kasvatus ja opetuspalvelut