teräspöytdällä punaisella lautasella kakku jonka päälle on valutettu ruskeaa kinuskia ja ripotellaan parhaillaan jäisiä puolukoita. Kuvassa myös kaksi valkoista kuppia joissa toisessa jäisiä puolukoita ja toisessa jäisiä mustikoita,kolmannessa punaisessa kupissa on sisällä jotain valkoista

 KORU-hankkeesta oppia elintarvikealan yrityksille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat yhdessä maakuntakorkeakoulutoimijoiden kanssa valmistelemassa KORU-hanketta toteutettavaksi Etelä-Pohjanmaan alueella. KORU-hankkeessa on tarkoituksena järjestää käytännön ruoka-aiheista koulutusta koulutus-, työpaja- ja vertaisoppimismuodoissa. Koulutukset järjestetään Kauhajoen, Kurikan ja Seinäjoen alueilla, mikäli saamme ESR-rahoitusta hankkeelle.

Tällä hetkellä avoinna oleva ESR:n erityistavoite 12.4. mahdollistaa yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisäämistä. Kohderyhmään kuuluu mikro- ja pk-yritysten johtajat ja henkilökunta, yrittäjät, itsensä työllistäjät, irtisanomisuhanalaiset ja näille kohderyhmille palvelua tarjoavat tahot. Aiheet sopivat ruokakonseptien – sekä tilojen että tuotteiden – kehittäjille, ylläpitäjille, tilasuunnittelijoille ja -rakentajille. Koulutuksiin osallistuminen on ilmaista. Osallistuja voi valita vain yhden kiinnostavan koulutuksen tai osallistua halutessaan kaikkiin osioihin. Koulutus järjestetään työpaketeittain ja niihin kuuluu lähipäiviä, ohjausta, vertaisoppimista ja lähimatkoja (Suomessa ja Merenkurkkualueella). Hankkeen toteuttavat mm. Taina Seppälä-Kolkka, Gun Wirtanen, Anu Hopia, Päivi Töyli ja Karri Kallio.

Hankesuunnitelmassa olevat työpaketit ovat:

TP1: Elintarvikelainsäädäntö ja tuotantotalous: 4 koulutuspäivää kunnittain

TP2: Tuotantotilakonseptien kehittäminen tilojen käyttäjille, ylläpitäjille, suunnittelijoille ja rakentajille: 12 koulutuspäivää neljässä pääkohteessa (osa koulutuspäivistä tapahtuu omissa tiloissa etäohjauksella)

TP3: Osallistujakohtaisen tuotekonseptien ja asiakastarpeen tunnistaminen ja kehittäminen: 15 koulutuspäivää neljässä pääkohteessa (osa koulutuspäivistä tapahtuu omissa tiloissa etäohjauksella)

TP4: Laatu- ja tuotantokriteerit, mittausmenetelmien valinta, käyttöönottokoulutus ja kannattavuuslaskelmat: 6 koulutuspäivää neljässä pääkohteessa

TP5: Tuotantoympäristön ja/tai tuotteiden pilotointi sekä alan tapahtumat: 10 koulutuspäivää (suurin osa koulutuksesta tapahtuu omissa tiloissa etäohjauksella)

 

Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi kahdesti (syksy2021-kevät 2022 ja syksy 2022-kevät 2023), joten osallistuminen on mahdollista joko vuoden tai kahden vuoden aikana. Osallistujat, jotka suorittavat kokonaiset työpaketit, saavat osallistujatodistukset (ei opintopisteitä) kokonaisuuksista. Tässä vaiheessa meidän tulee jo löytää koulutuksesta kiinnostuneita osallistujia (yrityksiä tai henkilöitä). Voitteko ystävällisesti vastata sähköpostilla, mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan joko koko koulutukseen tai johonkin koulutusosioon.

 

Kiinnostusosoitusosoitukset tulee lähettää sähköpostitse korkeakouluasiamiehille Pirjo-Leena Ketolalle pirjo-leena.ketol@seamk.fi tai TKI-päällikkö Taru Mäelle taru.maki@seamk.fi  ke 5. toukokuuta 2021 mennessä.”