Kuntavaalit 2021 -logo valkoisella taustalla.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien mainoskuva, jossa neljä piirrettyä henkilöä vaaleanpunaista taustaa vasten.

Äänestäminen

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26.5.–8.6.2021. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021.

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on joko

  • Suomen, muun EU:n jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen ja, jolla on kotikunta Suomessa viimeistään 23.4.2021 lähtien.

tai

  • Muun valtion kansalainen, jolla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti ja viimeistään 23.4.2019 lähtien.
    Kuntavaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 23.4.2021.

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Kuntavaalit ja korona

Koronatilanteeseen on varauduttu vaalijärjestelyissä monin tavoin. Äänestyspaikoilla on tehty erityisjärjestelyitä äänestämisen turvaamiseksi sekä äänestäjien että vaalivirkailijoiden näkökulmasta.

Perehdy alla olevasta linkistä oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin siitä, kuinka äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana:

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Kauhajoen kaupungintalo (Hallintoaukio, Kauhajoki).

Aukioloajat:

26.5.–6.6.2021 klo 10.00–18.00
7.6.–8.6.2021 klo 10.00–20.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä on pyydettävä kirjallisesti tai puhelimitse kotikunnan keskusvaalilautakunnalta viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Ilmoittautumislomakkeita saa kaupungintalolta neuvonnasta tai vaalit.fi-sivustolta:

Puhelimitse ilmoituksia vastaanotetaan kaupunginkansliassa 040 674 8290. Halutessaan kotiäänestyspyynnön voi jättää myös sähköpostilla kirjaamo@kauhajoki.fi.
Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki ja postiosoite PL 500, 61801 Kauhajoki.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna 13.6. klo 9–20.

Varsinaisen vaalipäivän 13.6. äänestyspaikat

Äänestysalueet: nro, nimi, äänestyspaikka ja osoite

1. Aro, Aron koulu, Aronkuja 18
2. Kirkonkylä, Kaupungintalo, Hallintoaukio
3. Ikkeläjärvi, Ikkeläjärven Nuorisoseurantalo, Rytinevantie 6
4. Kainasto, Kainaston koulu, Kainaston keskustie 38
5. Hyyppä, Hyypän koulu, Kauhajärventie 835
6. Nummijärvi, Nummikoti/Kylätupa, Nummikodintie 10
7. Pukkila, Pukkilan koulu, Hyypäntie 78
8. Päntäne, Päntäneen koulu, Keturinkyläntie 5