Kaupunginvaltuuston kokous, 29.05.2023

Kaupunginvaltuuston kokous on maanantaina 29.05.2023 klo 17:00. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tällä sivulla.

KOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kaupunginvaltuuston kokouksen avaus, läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastus
 3. Talousarvioylitykset 2022
 4. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2022
 5. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2022, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden päättäminen tilivelvollisille
 6. Arviointikertomus Kauhajoen kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022
 7. Kauhajoen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022
 8. Henkilöstökertomus vuodelta 2022
 9. Kauhajoen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 10. Kauhajoen kaupungin hyvinvointikertomus 2022
 11. Osavuosiraportti 1-3/2023
 12. Kauhajoen kaupungin strategia
 13. Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaavan muutos Ahmalammen matkailupalvelujen alueella; kaavamuutoksen hyväksyminen
 14. Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri valtuustokaudella 2021 – 2025
 15. Valtuustoaloite kaikista ylimääräisistä kaupungin edustus- ja juhlatilaisuuksista luopumisesta
 16. Valtuustoaloite henkilöstöön kohdistuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta
 17. Valtuustoaloite työhyvinvoinnin edistämiseksi
 18. Kaupunginvaltuuston tiedotusasiat
 19. Kaupunginvaltuuston mahdolliset kiireelliset asiat