Kaupunginvaltuuston kokous 22.2.2021 klo 17

Kokouksen esityslista:

01. Kaupunginvaltuuston kokouksen avaus, läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
02. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastus
03. Kaavoituskatsaus vuodelta 2020 ja kaavoitusohjelma vuosille 2021-2025
04. Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä – Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
05. Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä – Tilintarkastuskertomus 2020 – Tilinpäätöksen esittely ja hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020
06. Lisämäärärahan myöntäminen kiinteän omaisuuden ostoon
07. Hallintojohtajan virka – viran täyttäminen
08. Kaupunginjohtajan viran täyttäminen
09. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano – Mikko Raasakan eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
10. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano – Arja Hirvimäen eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
11. Kaupunginvaltuuston tiedotusasiat
12. Kaupunginvaltuuston mahdolliset kiireelliset asiat

Katso suora lähetys tästä