Kauhajoen varhaiskasvatus mukaan kestävän ruokajärjestelmän tutkimushankkeeseen

Kauhajoki on mukana kansallisessa Ruoka-askel-tutkimushankkeessa yhdessä Ilmajoen, Kauhavan ja Lahden kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän ruokajärjestelmän toimintamalli tukemaan lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentämään ruokailuun liittyviä ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Toimintamalli kehitetään kuntien, ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä lasten ja vanhempien yhteistyönä.

Kyseessä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jolla on tutkimuslupa kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajalta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Akatemia.

Hanke toteuttaa varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa

Hanke toteutetaan osana varhaiskasvatuksen normaalia toimintaa ja se tukee varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista. Helmikuussa 2022 alkaa kokeilujakso, joka kestää vuoden loppuun. Kauhajoelta hankkeeseen osallistuvat Päiväkoti Pikku-Äijä, Aron päiväkoti ja Filppulan päiväkoti. Tarkempiin mittauksiin, jotka liittyvät muun muassa lasten ruoankäyttöön ja ravitsemustilaan kutsutaan perheet, joissa on 3–5-vuotiaita lapsia.

Perheet saavat päiväkodin kautta kutsukirjeen osallistua tutkimukseen

Perheet saavat lähiaikoina päiväkodin kautta kutsukirjeen mukaan tutkimukseen. Sekä kokeilu- että vertailuryhmään osallistuminen tuottaa arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan edistää lasten terveyttä ja vähentää ruokajärjestelmän ympäristökuormitusta.

Kun terveyttä edistävä ja samalla myös ympäristön kannalta kestävä elämäntapa opitaan jo lapsuudessa, sitä on helpompi ylläpitää myöhemmissä ikävaiheissa. Aikuiset kunnissa, ruokapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kodeissa ottavat ne viisaat askeleet, joilla lasten kestävä tulevaisuus turvataan. Hankkeeseen osallistuessaan Kauhajoki on ilmastoystävällisen ja terveellisen ruoan tarjonnan ja ruokakasvatuksen edelläkävijä.

Lue tarkemmin hankkeesta tiedotteesta.