Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Yhteiskoulun terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat:

  • oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • terveysneuvonta ja terveyskasvatus
  • oppilaiden terveystarkastukset
  • koulun terveydellisten olojen valvonta
  • kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen

Kouluterveydenhuollossa suoritetaan laajat terveystarkastukset, joihin liittyy myös koululääkärin tapaaminen 8.luokalla.

Vanhemmat ovat kouluterveydenhoitajan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jos lapsen kehityksessä tai olemisessa  joku asia askarruttaa, voitte ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan.

Myös koulupäivän aikana saatujen kolhujen paikkaus ja sairastumisten selvittely on osa kouluterveydenhoitaja työtä. Jos oppilas sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu koulussa tai koulumatkalla, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoon ohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.

Kouluterveydenhoitaja ei ole oppilaiden sairaanhoitaja, vaan sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestymisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti huoltaja. Sairastunutta lasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan katsottavaksi, vaan oikea osoite on terveyskeskus, mikäli lapsen voinnista tarvitaan arviota. On hyvä tietää, ettei terveydenhoitaja ole koululla kokopäiväisesti ja aina paikalla.

Kouluterveydenhoitaja Hanne Risku
Yhteystiedot:
Puhelin: 040 519 0508 (puh.aika ma – pe klo 8 -9)
Sähköposti: hanne.risku@hyvaep.fi tai wilman kautta