Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Yhteiskoulun ohjaajat

Koulunkäyntiohjaajat 

  • Koulunkäynninohjaajat työskentelevät oppilaan ohjaus- ja avustamistehtävissä yhteistyössä opettajan kanssa.
  • Koulunkäyntiohjaaja ohjaa oppilasta opettajan ohjeiden ja oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.
  • Osallistuu työyhteisön suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä on mukana kodin ja koulun vuorovaikutuksessa.
  • Koulunkäynninohjaajan työ auttaa osaltaan oppilasta selviytymään koulupäivään kuuluvista rutiineista ja oppimistapahtumista tasavertaisesti muiden kanssa.
  • Ohjaavat Läksyparkkia.