Yleiskuva Kauhajoen koulukeskuksen päärakennuksesta

Koulukeskus oppilashuolto

Koulukeskus oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on tukea kasvatus- ja opetustyötä. Ryhmä käsittelee luokka- ja oppilaskohtaisia asioita luottamuksellisesti. Oppilaskohtaisten asioiden käsittelemisestä oppilashuoltoryhmässä kysytään lupa huoltajilta.

Oppilashuoltoryhmä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien ja kotien kanssa, jos lapsella ilmenee koulunkäynnissä tai muuhun kouluun liittyvässä toiminnassa ongelmia tai hankaluuksia.

Oppilashuoltoryhmässä käsitellään lisäksi koko koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Oppilashuoltoryhmä noudattaa kiusaamistapausten käsittelyyn liittyvää SOPU-tiimin toimintasuunnitelmaa, jota toteutetaan, jos kiusaamistapauksia tulee esille.

Koulukeskuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, terveydenhoitajat, koulupsykologi, laaja-alaiset erityisopettajat sekä kulloinkin käsittelyssä olevan luokan opettaja.