Kainaston koulun oppilashuolto

Koulun oppilashuolto

Yksikkö: Kainaston koulu
Lukuvuosi: 2021-22

Kokoonpano:
Nimi ja tehtävä
Hautaviita Petri, Koulunjohtaja
Ohlgrén Jaana, LO
Väljä Marika, LO
Hietalahti Jaana, esikoulun opettaja
Katajisto Jenni, kuraattori
terveydenhoitaja Minna Keto-Keturi
Hautamäki Marjo, kiertävä erityisopettaja

Toimintasuunnitelma hyvinvoinnin turvaamiseksi
• tavoitteet
• ennakoiva oppilashuoltotyö
• teemat/kehittämisen kohteet
OHR kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin niin, että lukuvuodenalussa kokoonnutaan heti kartoituskokoukseen ja aina mahdollisuuksien mukaan 1-2 kertaa lukuvuodessa. Ennakoivana huoltotyönä koululla huolehditaan siitä, että käydään kahdenkeskiset keskustelut, tärkeää on erityisopettajan panostus sekä tukiopetus ym. tarvittava oppilasta tukeva toiminta.
Toiminnan arviointi
Toimintaa arvioidaan aina lukukauden päätteeksi. Keskustellaan vallitsevasta tilanteesta, arvioidaan sitä kuinka ennakkoon asetetut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi kartoitetaan kokoontumiskerrat.

Kauhajoella 26.8.2021
Petri Hautaviita
Koulunjohtaja