Kainaston koulun oppilashuolto

Koulun oppilashuolto

Yksikkö: Kainaston koulu   

Lukuvuosi: 2020-21

Kokoonpano:

Nimi ja tehtävä               

Katajisto Jenni, kuraattori

terveydenhoitaja Minna Keto-Keturi

Hautamäki Marjo, kiertävä erityisopettaja

Ohlgrén Jaana, LO

Väljä Marika, LO

Hautaviita Petri, Koulunjohtaja

Hietalahti Jaana, esikoulun opettaja

Toimintasuunnitelma hyvinvoinnin turvaamiseksi

  • tavoitteet
  • ennakoiva oppilashuoltotyö
  • teemat/kehittämisen kohteet

OHR kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin niin, että lukuvuodenalussa kokoonnutaan heti kartoituskokoukseen ja aina mahdollisuuksien mukaan 1-2 kertaa lukuvuodessa. Ennakoivana huoltotyönä koululla huolehditaan siitä, että käydään kahdenkeskiset keskustelut, tärkeää on erityisopettajan panostus sekä tukiopetus ym. tarvittava oppilasta tukeva toiminta.

Toiminnan arviointi

Toimintaa arvioidaan aina lukukauden päätteeksi. Keskustellaan vallitsevasta tilanteesta, arvioidaan sitä kuinka ennakkoon asetetut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi kartoitetaan kokoontumiskerrat.

 

Kauhajoella 26.8.2020

Petri Hautaviita

Koulunjohtaja