Hyypän koulu oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja toimintasuunnitelma

Yksikkö: Hyypän koulu

Lukuvuosi: 2020-2021

Kokoonpano Nimi                            Tehtävä, yhteystiedot

Ari-Jukka Katajisto koulunjohtaja 040-7734546

Päivi Mäkiranta luokanopettaja 040-1287204

Sari Lantto luokanopettaja 040-1287204

Julia Mäkelä esiopettaja 040-7236563

Taru Lintulaakso erityisopettaja 040-6616939

Jenni Katajisto kuraattori 040-5757556

Minna Ristiluoma terveydenhoitaja 040-5376536

Johanna Nygård koulupsykologi 043-8200364 ti ja to koulukeskuksessa

E-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi, etunimi.sukunimi@llky.fi

Toimintasuunnitelma hyvinvoinnin turvaamiseksi

  • kokoontuminen
  • tavoitteet
  • ennakoiva oppilashuoltotyö
  • teemat/kehittämisen kohteet
Kokoontuminen: Alkukartoitus syksyllä ja muuten tarvittaessa.

Tavoitteet: Oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja oppimisen edistäminen.Työyhteisön hyvinvointi ja kehittäminen

Ennakoiva OH-työ: matala kynnys yhteydenottamiseen, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen.

Teemat: Lasten ja vanhempien vaikuttaminen: Oppilastoimikunnan toiminnan kehittäminen.

Toiminnan arviointi

 

 

 

 

  • Jatkuva arviointi, havainnoiva arviointi.
  • informointi ryhmän sisällä
  • kokoontumiset tarvittaessa
  • keväällä loppuarviointi / kartoitus

 

 

Lomake liitetään vuosisuunnitelman liitteeksi. Vuosisuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta.

 

Kauhajoella 31.1.2021

Ari-Jukka Katajisto

Rehtori/Yksikön johtaja