Insinööriopinnot alkavat Kauhajoella syksyllä 2021

Neljä henkilöä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu valmistelee automaatiotekniikan ja konetekniikan avoimen AMK:n polkuopintokokonaisuuksia yhteistyössä Järviseudun ja Suupohjan toimijoiden kanssa. Jos suunnitelmat etenevät toivotusti, opinnot käynnistyvät jo syksyllä 2021.

Koronan myötä yleistynyt hybridiopetus mahdollistaa opintojen suorittamisen joustavasti eri puolilla maakuntaa. SeAMK Tekniikan yksikön johtaja Heikki Rasku kertoo, että hybridiopetuksessa opiskelijoita voi olla samanaikaisesti usealla eri paikkakunnalla.

Koulutukseen liittyvät laboratorioharjoitukset toteutuvat Seinäjoella, jossa SeAMKilla on koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen laadukkaat ja monipuoliset laboratoriot.

SeAMKin rehtori Jaakko Hallila uskoo opintojen herättävän kiinnostusta.
– Olemme saaneet sekä Järviseudulta että Suupohjasta yhteydenottoja koulutuksen tarpeesta. Molemmilla alueilla on teollisuuden ja teknologia-alan yrityksiä, joiden kehittymistä hidastaa pula osaavasta työvoimasta. Myös kuntajohtajat ovat iloinneet uudesta polkuopintokokonaisuudesta.

Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen kertoo, että yritykset ovat nostaneet insinööriosaajien saamisen yhdeksi kasvuhaasteekseen. Sen vuoksi kaupunki, yritykset ja korkeakouluasiamies Pirjo-Leena Ketola ovat vieneet viestiä eteenpäin SeAMKiin koulutuksen tärkeydestä Suupohjan alueelle. Tavoitteena on lisätä näiden opintojen yhteydessä yritysyhteistyötä, jotta valmistuvat asiantuntijat voivat kenties kohdata tulevan työnantajansa jo opintojen aikana.

Polkuopinnot osa SeAMKin avoimen AMKin toimintaa

Laajuudeltaan enintään noin 60 opintopisteen polkuopinnot ovat osa SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Opiskelijan hakeutuessa SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi polkuopinnot suoritettuaan, hän voi sisällyttää polkuopinnot sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Hallila uskoo syksyllä alkavien opintojen houkuttelevan erityisesti Järviseudun ja Suupohjan lähialueilla asuvia.
– Korkeakouluopintojen suorittaminen työn, perheen ja harrastusten ohessa ei ole mahdotonta, mutta se vaatii sitoutumista ja ajankäytön suunnittelua. Opiskelu omalla kotiseudulla vähentää matkoihin kuluvaa aikaa, mikä saattaa joskus olla ratkaisevaa koulutukseen hakeutumisen kannalta.

Tiedot syksyn 2021 polkuopinnoista päivitetään SeAMKin nettisivuille kevään 2021 aikana. Ilmoittautuminen polkuopintoihin on elokuussa 2021.

Lisätiedot:
Korkeakouluasiamies Pirjo-Leena Ketola, 040 680 7194, pirjo-leena.ketola@seamk.fi