Etelä-Pohjanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitus Kauhajoella tiistaina 5.9.2023

Porin Prikaatin tiedote 29.8.2023

Paikallispuolustusharjoitus Etelä-Pohjanmaa 23

Paikallispuolustusta harjoitellaan koko maan alueella 1.–8. syyskuuta. Harjoitukset kehittävät yhteistä turvallisuutta, viranomaisyhteistyötä ja kykyä varautua häiriötilanteisiin eri puolilla Suomea.

Paikallispuolustusharjoituksiin osallistuu joukkoja Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitoksesta noin 6000 sotilasta. Puolustusvoimien lisäksi mukana on poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveysalan viranomaisia, kaupunkeja ja kuntia sekä useita muita toimijoita.

Etelä-Pohjanmaalla järjestettävä Etelä-Pohjanmaa 23 -harjoitus on yksi osa Maavoimien johtamasta paikallispuolustuksen harjoituskokonaisuudesta.

Harjoituksen aikana eri puolilla Etelä-Pohjanmaata näkyy harjoitukseen kuuluvaa kalustoa sekä aseistettuja sotilaita. Ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa pyritään välttämään, mutta harjoitus voi aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia ja meluhaittaa.

Kauhajoella harjoitus tulee näkymään konkreettisesti Hallintoaukion ja Koulukampuksen (Kauhajoen Yhteiskoulu, Koulukeskus, lukio, Vuoksi, kirjasto sekä terveyskeskus) alueella tiistaina 5.9.2023 aamupäivän aikana. Tämä pyydetään huomioimaan ennalta toimiessa koulutyössä, harrastuksissa sekä työssä kyseisenä päivänä.

Vaikka alueella näkyy edellä mainittuna aikana useita viranomaistoimijoita, korostamme, että kyseessä on harjoitus, eikä minkäänlaista vaaraa ole olemassa. Koulut ja oppilaitokset toimivat täysin normaalin työjärjestyksensä mukaisesti.

Edellä mainitun alueen (Kauhajoen Yhteiskoulu, Koulukeskus, lukio, Vuoksi, kirjasto, terveyskeskus) koululaiset, opiskelijat ja työntekijät ja muu henkilöstö tulevat mahdollisesti näkemään eri viranomaistoimijoita harjoittelemassa.

Harjoitukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä harjoituksen tiedottajaan Henna Mäntylään (henna.r.mantyla@mil.fi / 0299 443 303) tai Kauhajoella tapahtuvien harjoitusten valmistelijaan maj. Jani Kauhajärveen (jani.kauhajarvi@mil.fi/ 0299 486 301)

#EteläPohjanmaa23 #paikallispuolustus #porp