sormi osoittaa kohti katsojaa, sormen ympäriltä lähtee vaalean sinisiä digitaalisia kuvioita ympyrän muodossa, tausta on sumuinen ja ruskea

Elinvoimakysely yrittäjille

Hyvä Yrittäjä!

Kauhajoen elinvoima rakentuu yrittäjien työlle ja yritysten menestykselle. Tavoitteenamme on kehittää alueen elinvoimaa edistäviä julkisia palveluja. On tärkeää, että tiedämme yrittäjien tarpeet, jotta voimme suunnata toimintaamme oikeisiin asioihin.

Haluamme selvittää yrittäjien näkemyksiä Kauhajoen kaupungin teille tarjoamista elinkeinopalveluista, yritysten tulevaisuudennäkymistä, tarpeista ja odotuksista sekä alueen vetovoimatekijöistä asuinpaikkana ja yrityksen sijaintipaikkana. Elinkeinopalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat elinkeinoasiamiehen palvelut sekä kehittämis-, koulutus-, maatalous- ja työvoimapalvelut.

Tutkimuksen tuloksia käytämme Kauhajoen kaupungin uuden elinkeinostrategian laadinnassa. Hyödynnämme tuloksia myös Kauhajoen elinkeinopalveluiden voimavarojen suuntaamisessa yrittäjien keskeisesti tarvitsemiin palveluihin.

Haluamme huomioida yrittäjien mielipiteet. Kerro nyt omat näkemyksesi vastaamalla kyselyyn perjantaihin 14.5.2021 klo 16.00 mennessä. Jokainen vastaus on meille tärkeä! Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://q.surveypal.com/kauhajoenelinvoimakysely

Tutkimus suoritetaan luottamuksellisesti. Tulokset analysoidaan tilastollisin menetelmin, eikä tuloksissa tuoda esille yksittäisten vastaajien vastauksia. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa MDI.

Kiitos vastauksistasi!