Avoimet virat ja viransijaisuudet kasvatus- ja opetuspalveluissa

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalla on 13.5.2022 klo 15.00 mennessä haettavana:

Määräaikaista täyttämistä varten seuraavat virat ja viransijaisuudet:

 1.  Päätoiminen tuntiopettaja esiopetuksessa ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Osa-aikainen 19 h/vko. Valittavalta toivotaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vaadittavaa kelpoisuutta. Viran sijoituspaikka on Hyypän esiopetus.
 2. Päätoiminen tuntiopettaja esiopetuksessa ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023 Osa-aikainen 19 h/vko. Valittavalta toivotaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vaadittavaa kelpoisuutta. Viran sijoituspaikka on Filppulan esiopetuspiste.
 3. Päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus esiopetuksessa ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Osa-aikainen 19 h/vko. Valittavalta toivotaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vaadittavaa kelpoisuutta. Viran sijoituspaikka on Päntäneen esiopetus.
 4. Lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Opetettava aine musiikki Toimipaikkana on Kauhajoen Yhteiskoulu. Opetusta myös Kauhajoen Lukiossa.
 5. Lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli. Toimipaikkana on Kauhajoen Yhteiskoulu.
 6. Lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Opetettava aine liikunta. Toimipaikkana on Kauhajoen Yhteiskoulu.
 7. Oppilaanohjaajan viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimipaikkana on Kauhajoen Yhteiskoulu.
 8. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimipaikkana Päntäneen koulu.
 9. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Toimipaikkana Kauhajoen Koulukeskus.
 10. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 8.8.2022 – 3.6.2023. Toimipaikkana Pukkilan koulu.
 11. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 8.8.2022 – 31.1.2023. Toimipaikkana Kolmenraitin koulu

Tehtävissä arvostetaan hyvää ammatillista osaamista, hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvoja ryhmänhallinnan taitoja. Arvostamme myös perehtyneisyyttä vahvuusperustaisuuteen opetuksessa sekä yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, koska ne ovat kaupunkimme kasvatus- ja opetuspalveluiden kehityssuuntia.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti kasvatusjaopetus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 13.5.2022 klo 15.00 mennessä. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan ja tehtäviin valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Valittujen kohdalla noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

 Tiedustelut:

Virka 1: Koulunjohtaja Ari-Jukka Katajisto, puh. 040 773 4546 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Virat 2 ja 9: Rehtori Soili Arola, puh. 040 159 0221 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Virat 3 ja 8: Koulunjohtaja Sari Granlund, puh. 040 518 0587 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Virat 4 – 7: Yhteiskoulun vs. rehtori Jaakko Syrjänen, puh. 040 579 8642 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Virka 10: Koulunjohtaja Sinikka Taira, puh. 040 144 7166 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Virka 11: Koulunjohtaja Jari Rantanen, puh. 040 507 3002 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Lisätietoja kaupungista ja sen palveluista löydettävissä osoitteesta http://www.kauhajoki.fi

Kauhajoella 29.4.2022
Kasvatus ja opetuspalvelut