Avoimet virat ja viransijaisuudet kasvatus- ja opetuspalveluissa

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalla on 7.3.2023 klo 15.00 mennessä haettavana:

Vakinaista täyttämistä varten 1.8.2023 lukien:

 1. Kaksi erityisopetuksen päätoimista tuntiopettajaa. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7 – 9). Valittavilta toivotaan perehtyneisyyttä erityisesti oppimisvaikeuksien kanssa toimimiseen.
 2. Erityisluokanopettajan virka (400 263). Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7-9).
 3. Erityisluokanopettajan virka (400 157). Toimipaikkana Kauhajoen Koulukeskus (vl. 1-6).
 4. Luokanopettajan virka. Toimipaikkana Kauhajoen Koulukeskus.
 5. Luokanopettajan virka (400 124). Toimipaikkana Päntäneen koulu
 6. Perusopetuksen ja lukion lehtorin virka (400 333). Opetettava aine liikunta. Toimipaikkoina Kauhajoen Yhteiskoulu ja lukio 

Määräaikaista täyttämistä varten:

 1. Kaksi erityisopetuksen päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Valittavilta toivotaan perehtyneisyyttä vaativan erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden kanssa toimimiseen; erityisesti eri asteiset kehitysviivästymät, sekä tuntemus neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja niiden kanssa toimimisesta sekä sijaishuollon piirissä opiskelusta luetaan eduksi. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu (vl. 7-9).
 2. Lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu.
 3. Lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2023 – 31.12.2023. Opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu.
 4. Oppilaanohjaajan viransijaisuus (400 340) ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu.
 5. Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Opetettavat aineet: matematiikka, fysiikka ja kemia. Toimipaikkana Kauhajoen Yhteiskoulu.
 6. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Toimipaikkana Pukkilan koulu

Tehtävissä arvostetaan hyvää ammatillista osaamista, hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvoja ryhmänhallinnan taitoja. Arvostamme valmiuksia yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, koska ne ovat kaupunkimme kasvatus- ja opetuspalveluiden kehityssuuntia.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti kasvatusjaopetus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 7.3.2023 klo 15.00 mennessä. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan ja tehtäviin valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Valittujen kohdalla noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tiedustelut:
Virat 1 – 2, 6 – 11: Vs. rehtori Jaakko Syrjänen, 040 5798642, jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715, lari.marjamaki@kauhajoki.fi

Virat 3 – 4: Rehtori Soili Arola, 040 159 0221, soili.arola@kauhajoki.fi tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715, lari.marjamaki@kauhajoki.fi

Virka 5: Vs. koulunjohtaja Sari Granlund, 040 518 0587, sari.granlund@kauhajoki.fi tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715, lari.marjamaki@kauhajoki.fi

Virka 12: Koulunjohtaja Sinikka Taira, 040 144 7166, sinikka.taira@kauhajoki.fi  tai kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715, lari.marjamaki@kauhajoki.fi

Kauhajoella 21.2.2023
Kasvatus ja opetuspalvelut