Avoimet virat ja tehtävät

Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalla on 28.4.2021 klo 15.00 mennessä haettavana:

Vakinaista täyttämistä varten 1.8.2021 lukien seuraava virka:

Erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja. Viran alkusijoituspaikka on Kauhajoen Yhteiskoulu vuosiluokat 7 – 9. Valittavilta toivotaan perehtyneisyyttä erityisesti oppimisvaikeuksien kanssa toimimiseen.

Määräaikaista täyttämistä varten seuraavat tehtävät ja virka:

Kaksi (2) erityisluokanopettajan viransijaisuutta ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022. Viransijaisuuksien sijoituspaikat ovat Kauhajoen Yhteiskoulu, vuosiluokat 7 – 9 ja Kauhajoen Koulukeskus, vuosiluokat 1 – 6. Hakijoiden tulee ilmoittaa, mikäli hakevat erityisesti jompaakumpaa sijaisuuden sijoituspaikkaa. Valittavilta toivotaan perehtyneisyyttä vaativan erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden kanssa toimimiseen.

Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2021 – 28.2.2022. (jatko sijaisuuden osalta on mahdollinen) Viransijaisuuden sijoituspaikka on Kauhajoen Yhteiskoulu, vuosiluokat 7 – 9. Opetettava aine on uskonto.

Päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuus ajalle 9.8.2021 – 20.1.2022. (jatko sijaisuuden osalta on mahdollinen) Viransijaisuuden sijoituspaikka on Kauhajoen Yhteiskoulu, vuosiluokat 7 – 9. Opetettavat aineet ovat historia ja yhteiskuntaoppi. Opetettavia tunteja tarjolla myös muista perusopetuksen oppiaineista (kotitalous).

Kaksi (2) erityisopetuksen päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022. Valittavilta toivotaan perehtyneisyyttä vaativan erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden kanssa toimimiseen; erityisesti eri asteiset kehitysviivästymät, sekä tuntemusta neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja niiden kanssa toimimisesta. Toimipaikkoina ovat Kauhajoen Koulukeskus sekä Yhteiskoulu. Hakijoiden tulee ilmoittaa, mikäli hakevat erityisesti jompaakumpaa sijaisuuden sijoituspaikkaa.

Tehtävissä arvostetaan hyvää ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvoja ryhmänhallinnan taitoja. Arvostamme myös perehtyneisyyttä positiiviseen pedagogiikkaan ja vahvuusperustaisuuteen opetuksessa sekä yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, koska ne ovat kaupunkimme kasvatus- ja opetuspalveluiden kehityssuuntia.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti kasvatusjaopetus@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset, joiden liitteenä oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kopiot kelpoisuutta osoittavista todistuksista, tulee jättää 28.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaan ja tehtäviin valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Valittujen kohdalla noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tiedustelut:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki, puh. 040 838 6715

Lisätietoja kaupungista ja sen palveluista löydettävissä osoitteesta http://www.kauhajoki.fi

Kauhajoella 14.4.2021
Kasvatus ja opetuspalvelut