Esimerkki asemakaavasta

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2021-2025 on käsitelty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavoitusohjelmaa 22.2.2021.