Linkkejä

Jätevesiuudistus

Jätevesiuudistus – Keitä se koskee ja mitä tulee tehdä? Lisätietoa oikealla olevasta linkistä

 

Rakentajan opas

Rakentajan oppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa rakentamista ja korjaamista miettivien tueksi.

 

Liittymälupaa yleiselle tielle haetaan ELY-keskukselta

 

Rakennusluvan alaisten töiden ilmoittaminen Verohallinnolle

Kotitalouksien on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava sekä ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottokatselmusta että ennen loppukatselmusta. Lisätietoa aiheesta www.vero.fi.

 

Energianeuvonta

Motivan koordinoima energianeuvontasivusto antaa vinkkejä järkevään energiankäyttöön

 

Työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaassa, jossa kerrotaan vastuista ja tyypillisistä vaaroista pientalotyömaalla.

 

Kaivutyöt

Kaivutöissä on hyvä varmistaa kaapeleiden sijainti Carunan kaapelinäytöstä. Katso myös Kaivulupa ja Johtotietopankki.
Telia Finland Oy:n kaapelitiedustelut Verkkoselvitys.

 

Öljysäiliöiden poistaminen käytöstä

Suupohjan jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö on jätettä. Sen vuoksi sitä ei saa jättää maaperään.

Ohjeita löytyy https://www.llky.fi/fi/palvelut/ymparistopalvelut/ymparistonsuojelu/maaperan-suojelu/oljysailiot

Mikäli öljysäiliötä ei voida poistaa maaperästä esimerkiksi rakennuksen sortumisvaaran vuoksi, voi öljysäiliön maahan jättämistä varten hakea poikkeuslupaa ymmpäristönsuojeluviranomaiselta.